วิธีช่วยเหลือผู้อื่น (3)

หากมีใครรู้สึกหดหู่หรือฆ่าตัวตายคำตอบแรกของเราคือพยายามช่วยเหลือ

คุณทำอะไรได้บ้าง (3.1.1)

สิ่งใดที่ผู้ที่รู้สึกอยากตายต้องการ(3.1.2)

สิ่งใดที่ผู้ที่รู้สึกอยากตายไม่ต้องการ(3.1.3)