เมื่อใครก็ตามรู้สึกซึมเศร้าหรืออยากตาย การตอบสนองแรกของเราคือพยายามให้ความช่วยเหลือ คุณสามารถทำสิ่งใดได้บ้าง? (3.1)

เพียงแค่ฟังอย่างเงียบๆ! (3.1.1)

หากใครบางคนรู้สึกซึมเศร้าหรืออยากตาย การตอบสนองแรกของเราคือพยายามให้ความช่วยเหลือ (3.1.2/3)

เราต้องการให้คำปรึกษา แบ่งปันประสบการณ์ของตนเอง และพยายามหาทางแก้ไข .

อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่นั้นสิ่งที่ดีกว่าที่เราสามารถทำได้ก็คือการเงียบและฟัง (3.1.3)

ก่อนที่คนที่รู้สึกอยากตายจะสามารถเริ่มค้นหาวิธีแก้ไขได้นั้น พวกเขาต้องมีสถานที่ปลอดภัยเพื่อแสดงความกลัวและความวิตกของตน และเป็นตัวของตัวเอง (3.1.4)