นโยบายความเป็นส่วนตัว (8)

โปรดทราบว่า Befrienders Worldwide ไม่ได้และจะไม่เก็บข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณ.