เกี่ยวกับ Befrienders Worldwide (5)

Befrienders Worldwide เป็นสายด่วนให้ความช่วยเหลือภาวะวิกฤตที่มีเครือข่ายทั่วโลกกว่า 350 เครือข่ายซึ่งดำเนินการใน 35 ประเทศใน 5 ภูมิภาค องค์กรระดับโลกนี้ครอบคลุมชุมชนทั่วโลกพร้อมด้วยการเข้าถึงทีมจิตอาสาที่ผ่านการอบรมที่พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่รู้สึกสิ้นหวังและอยากตายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของ Befrienders Worldwide คือการบรรเทาความสิ้นหวังและลดการฆ่าตัวตาย

พันธกิจของเรา 

พันธกิจของ Befrienders Worldwide คือการเสริมสร้างความเข้าใจและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านจิตใจในทุกหนแห่งบนโลก และพัฒนาคุณภาพการช่วยเหลือของจิตอาสาของ Befrienders Worldwide อย่างต่อเนื่อง