สิ่งใดที่ผู้ที่รู้สึกอยากตายต้องการ? (3.2)

สิ่งใดที่ผู้ที่รู้สึกอยากตายต้องการ? (3.2.1)

คนที่ให้เวลาเพื่อรับฟังพวกเขาอย่างแท้จริง

คนที่ไม่ตัดสินผิดถูก หรือให้คำแนะนำหรือความคิดเห็น แต่ให้ความสนใจอย่างเต็มที่

คนที่ไว้วางใจได้ (3.2.2)

คนที่ให้ความเคารพพวกเขาและไม่พยายามสั่งการพวกเขา

คนที่รักษาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความลับอย่างแท้จริง

คนที่ให้ความใส่ใจ (3.2.3)

คนที่มีเวลาให้พวกเขา ทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจและพูดอย่างใจเย็น

คนที่คอยปลอบใจ ยอมรับและเชื่อพวกเขา คนที่จะพูดว่า “ฉันเข้าใจ”

คนที่สามารถพูดคุยเรื่องการฆ่าตัวตายได้อย่างตรงไปตรงมา (3.2.4)

คนที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความคิดและแผนการฆ่าตัวตายโดยไม่ตัดสินความผิดถูก

คนที่จะช่วยค้นหาหนทางอื่นในการจัดการกับปัญหาตรงหน้าและในอนาคต (3.2.5)

คนที่สนับสนุนความคิดเกี่ยวกับทางเลือกอื่นที่ดีกว่าในการแก้ไขปัญหา