Paano tulungan ang iyong sarili (2)

Para sa karamihan ng mga taong suicidal, para bang wala na silang magawa para mapabuti ang kanilang kalagayan. Ang tindi ng kanilang kagustuhang mag-suicide ay hindi dapat maliitin dahil ito ay totoo, mabigat at nangangailangan ng maagap na atensyon. Hindi basta-basta ang paghanap ng solusyon para dito.

Kung nakakaranas ka ng kagustuhang mag-suicide, hindi mo kailangang harapin ito nang mag-isa. Ang pinaka importanteng hakbang na magagawa mo ay ang makipag-usap sa iba. Maghanap ng tulong NGAYON. I-click ito.

Makipag-usap sa kaibigan o kapamilya (2.3)

Makipag-usap sa isang befriender (2.1)

Makipag-usap sa isang doctor (2.2)

Maghanap ng tulong NGAYON. I-click ito.