Tungkol sa Befrienders Worldwide (5)

Ang Befrienders Worldwide ay isang international network na binubuo ng 350 crisis helplines na aktibo sa 35 bansa na nasa 5 kontinente. Ang pandaigdigang organisasyon na ito ay sumasaklaw sa mga komunidad sa iba’t ibang panig ng mundo na may access sa lay volunteers na sinanay  magbigay ng tulong at suporta 24/7 para sa mga taong suicidal at nakakaranas ng kawalan ng pag-asa sa buhay.

Ang Aming Vision

Ang Befrienders Worldwide ay umaasang makita ang isang mundong nagtutulong-tulong na maibsan ang kawalan ng pag-asa at mapababa ang bilang ng mga namamatay dahil sa suicide.

Ang Aming Mission

Ang Befrienders Worldwide ay naglalayong ipalaganap ang kaalaman at access sa mga serbisyong makakatulong sa mga taong nangangailangan ng emotional support nasaan man sila sa mundo. Kaakibat nito ang tuloy-tuloy na pagpapabuti ng kalidad ng suporta na ibinibigay ng mga volunteers sa mga help center ng Befrienders Worldwide.