Makipag-usap sa isang doctor (2.2)

Kung ang isang tao ay matagal nang nakakaranas ng kalungkutan o kagustuhang mag-suicide, siya ay maaaring may clinical depression.

Isa itong medikal na kondisyon na maaaring magamot ng doctor sa pamamagitan ng pagreseta ng gamot para dito at/o pagendorso sa therapy.

Ang pagkakaroon ng iba pang mental health issues at maging ang substance abuse ay nagpapataas ng sakaling mag-isip tungkol sa suicide. Ang mga isyung ito ay maaaring magamot.

Ang unang hakbang ay ang pagkonsulta sa doktor o iba pang mental health professional.