Makipag-usap sa isang befriender (2.1)

May mga taong hindi kayang makipag-usap sa kapamilya o kaibigan. Mas madali sa kanilang makipag-usap sa taong hindi kakilala.

Ang Befrienders Worldwide ay may mga center  sa iba’t ibang panig ng mundo na may mga volunteers na sinanay sa pakikinig.

Kung nahihirapan tumawag, maaaring mag-email na lamang. May mga center na nagbibigay ng harap-harapang tulong para sa mga taong pumupunta sa mga center na ito, at may mga center din na nag-aabot ng tulong sa pamamagitan ng one-to-one chat at SMS text messages.