Tungkol sa app na ito (4)

Ito ay isang Progressive Web App (PWA)

Ang mga Progressive Web App ay mga website na kahalintulad ng isang app.

Nangangahulugan ito na kahit pa hindi mag-download ng mobile app, ang user ay maaari pa rin ma-access ang lahat ng impormasyon at gamit ng website nang hindi nag-dodownload ng mobile app.

Ang mga progressive web apps ay maaaring gamitin sa mobile phone o PC browsers.