ปรึกษาแพทย์ (2.2)

หากใครบางคนต้องต่อสู้กับความรู้สึกซึมเศร้าหรืออยากตายเป็นเวลานาน บุคคลนั้นก็อาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับภาวะเครียดทางคลินิก

ซึ่งเป็นภาวะทางการแพทย์ภาวะหนึ่งและโดยทั่วไปแพทย์สามารถให้การรักษาได้โดยการสั่งจ่ายยาและ/หรือส่งตัวไปที่สถานบำบัด  

ปัญหาด้านสุขภาพจิตอื่น ตลอดจนการใช้สารเสพติดนั้นเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของความคิดอยากตาย และสามารถรักษาให้หายได้

ขั้นตอนแรกก็คือการไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต