พูดคุยกับบุคคลที่เสนอความเป็นเพื่อน (2.1)

คนบางคนไม่อาจพูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อน และบางคนอาจรู้สึกว่าการพูดคุยกับคนแปลกหน้านั้นง่ายกว่า (2.1.1)

Befrienders Worldwide มีศูนย์อยู่ทั่วโลก พร้อมด้วยจิตอาสาที่ผ่านการฝึกอบรบในการรับฟัง (2.1.2)

หากการโทรศัพท์เป็นสิ่งที่ยากเกินไป ก็สามารถใช้การส่งอีเมลได้ และศูนย์บางแห่งสามารถให้ความช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวแก่ผู้ที่แวะมาที่ศูนย์ และในบางแห่งก็ให้ความช่วยเหลือโดยการแชทแบบตัวต่อตัวทางอินเทอร์เน็ตและตอบรับการส่งข้อความ (2.1.3)