Ano ang gusto ng mga taong suicidal? (3.3)

Kapwa taong makikinig sa kanila.

Kapwa taong gugugol ng oras para pakinggan sila.

Kapwa taong hindi manghuhusga, o magbibigay ng payo o opinyon nang basta-basta lamang, sa halip ay pagtutuunan sila ng atensyon.

Kapwa taong mapagkakatiwlaan nila.

Kapwa taong rerespeto sa kanila at pipili na hindi sila pangunahan.

Kapwa taong maaasahang gagalang sa pagkapribado ng anumang maibabahaging impormasyon.

Kapwa taong may pagsasaalang-alang sa kanila

Kapwa taong makakapaggugol sa kanila ng oras, makakapagpagaan ng kanilang loob at kayang makipag-usap sa kanila nang kalmado.

Kapwa taong tatanggap at maniniwala sa kanila. Kapwa taong magsasabi ng, “Mahalaga sa akin ang kapakanan mo.”

Kapwa taong bukas sa usapin ng suicide.

Kapwa taong makakausap nila nang walang panghuhusga tungkol sa mga kaisipan at planong may kaugnayan sa suicide.

Kapwa taong handang tumulong sa kanilang paghahanap ng ibang paraan para malagpasan ang mga problema sa kasalukuyan at sa hinaharap.

Kapwa taong humihimok sa kanila na mag-isip ng iba pang paraan para malampasan ang anumang pagsubok.