Ano ang hindi gusto ng mga taong suicidal? (3.2)

Ang pag-iisa

Nagpapalala ng kanilang problema ang pakiramdam na sila ay tinalikuran ng mga taong malapit sa kanila. Makakatulong kung makatagpo sila ng katuwang sa kanilang hinaharap na problema.

Ang bigyan sila ng payo nang basta-basta lamang

Hindi nakakatulong na sila ay sermonan. Ganoon din ang pagmungkahi ng “sikapin mong maging masaya”, o kaya ang pangangako ng “lahat ay maaayos rin”. Huwag magkumpara, magkahon sa mga kategorya o mamintas.

Upang maimbestigahan

Huwag palitan ang paksa, huwag mag-awa o magpapatawad. Ang pakikipag-usap tungkol sa mga damdamin ay mahirap. Ang mga taong nakakaramdam ng pagpapakamatay ay hindi nais na magmadali o ilagay sa nagtatanggol.

Upang makumpirma ang kanilang kawalan ng pag-asa

Hindi mo dapat kumpirmahin ang kawalan ng pag-asa sa sitwasyon. Sa halip, maaari mong marahang patnubapan ang pag-uusap patungo sa paggalugad ng mga bagay na sa palagay nila ay makakatulong.