Kung ang isang tao ay depressed o suicidal, ang una naming aksyon ay tumulong. Ikaw, anong magagawa mo? (3.1)

Manahimik at makinig!

Kung ang isang tao ay depressed o suicidal, ang una  naming aksyon ay tumulong.

Gusto naming magbigay ng payo, magbahagi ng aming karanasan at subukang humanap ng mga solusyon.

Pero bago iyon, mas makakabuti kung tumahimik muna kami at makinig.

Bago makahanap ng solusyon ang mga taong suicidal, kailangan munang mabigyan ng puwang ang malayang pagbabahagi ng kanilang mga takot at pangamba, at pagpapamalas ng totoo nilang sarili.