พูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อน (2.3)

เพียงการพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือเพื่อร่วมงานสักคนก็สามารถช่วยปลดเปลื้องความรู้สึกนั้นได้อย่างมาก