Je, ni nini wanachohitaji watu wanaohisi kujiua? (3.3)

Mtu wa kusikiliza

Mtu ambaye atachukuwa muda ili kuwasikiliza kwa uhakika

Mtu ambaye hatahukumu, au kutoa ushauri au maoni, lakini atatoa makini yasiyogawanyika

Mtu wa kumwamini

Mtu atakaye waheshimu na hatajaribu kuchukuwa usukani .

Mtu ambaye atachukulia kila kitu kwa usiri mkuu

Mtu wa kujali

Mtu ambaye atapatikana, kumweka mtu kwa raha bila wasiwasi na kuzungumza kwa upole

Mtu ambaye atamhakikishia tena, atakubali na kuamini. Mtu ambaye atasema, “Ninajali.” “

Mtu ambaye anaweza kuzungumzia wazi kuhusu kujitoa uhai

Mtu wa kuzungumza naye kuhusu mawazo ya kujitoa uhai na hupangilia bila kuwa wa kuhukumu

Mtu wa kusaidia kufikiria njia nyinginezo za kukabiliana na matatizo sasa na mbeleni

Mtu ambaye anahimiza kufikiria kuhusu machaguo tofauti ya kukabiliana vyema na ugumu wowote